Dotační program
Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

V letech 2019 – 2020 společnost LK AUTOMONT, s.r.o. (PTA Servis Olomouc s.r.o.) realizovala projekt Elektromobilita v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 – 2020).

Implementace inovativní technologie čisté mobility do společnosti LK AUTOMONT, s.r.o. (PTA Servis Olomouc s.r.o.) proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1 a 1 ks rychlonabíjecí stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Využívání elektromobilu a nabíjecí stanice ve společnosti LK AUTOMONT, s.r.o. (PTA Servis Olomouc s.r.o. je hodnoceno pozitivně:

“Pořízení elektromobilu Tesla Model X přispělo naši společnosti, zabývající se servisem automobilů, rozšířit naše pole působnosti, následovat novodobý trend snižování emisí a ukázat zákazníkům náš moderní pohled na budoucnost osobní dopravy.

Nejenže to utváří image společnosti, ale také nám pořízení elektromobilu snižuje náklady, vzhledem k rostoucím cenám pohonných hmot, které v posledních letech stouply o několik desítek procent.

V rámci projektu jsme měli možnost instalovat nabíjecí stanici v areálu společnosti, která do našeho servisu přinesla další inovaci.

Dobíjecí stanice nám přináší velký benefit s ohledem na vlastní elektromobil, který se zde může kdykoli nabíjet.”

Společnost LK AUTOMONT, s.r.o. (PTA Servis Olomouc s.r.o.) získala celkovou dotaci ve výši
 873 174,30,- Kč.

IMG_20220930_105937
Screenshot_3

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen – Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita.

 

Název projektu v rámci programu – Elektromobilita – LK AUTOMONT, s.r.o.

 

Jméno žadatele – LK AUTOMONT, s.r.o. (PTA Servis Olomouc s.r.o.)

 

Termín realizace – 3. 2. 2019 – 6. 4. 2020

 

Způsobilé výdaje 

1. Pořízení 1 ks vozidla – elektromobilu v kategorii M1 – celkem 450 000,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají 45% z částky 1 mil. Kč, dle pravidel Výzvy.

2. Pořízení dobíjecí (neveřejné) stanice pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu – celkem 651 732,40,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají investičním výdajům.

3. Inženýrská činnost – celkem 62 500,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají max. 5% položkového rozpočtu projektu.

Celkové způsobilé výdaj projektu tak činí 1 164 232,40,- Kč.

 

Popis projektu – Projekt žadatele LK AUTOMONT, s.r.o. (PTA Servis Olomouc s.r.o.) v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu a nabíjecí stanice pro elektromobily. Projekt je realizován v Olomouckém kraji.